skip to Main Content

We KINNE wer, we WOLLE wer, we GEAN wer!

Potverjanhinnekont, wat ha wy lang op dizze aaien briede moatten. De snaffeltsjes prikke wer foarsichtich troch de dop, wat mar ien ding betsjutte kin: Aaipop 2022! Kaarten binne fanôf NO beskikber yn de websjop.  Wa kinne jim ferwachtsje dit jier? No,…

Lês fierder
Back To Top