Ga naar hoofdinhoud

Wat moat we hjir no wer fan tinke? Fansels fyn we it jammer dat Die Twa stoppet, miskyn wol twa as trije kear op Aaipop spile. Mar jout dit fuort wer nije kânsen foar in nije band? Die Trije????

Back To Top