Ga naar hoofdinhoud

Wa kin har no net?! Dit multy talint fan de radio. Bekend fan Omrop Fryslân wêr’t se as ferslachjouwer begûn op de nijsredaksje. Dêrnei kaam se mei har prachtige stim op`e radio en sels mei it program ‘Klipkar+’ op de byldbuis! Doe wie it Aaipop bestjoer hielendal om. Dizze Wâldpyk docht wier alles. Sy moast in kear “shine” op Aaipop. Is it net sjongend, want dat docht se ek, dan as presintatrise. Hast it foltallige Aaipop bestjoer hat yn tinzen ôfrûne simmer mei har meirûn. Minsken, nimmen minder as Femke de Walle is jo gastfrou fan de 29ste edysje fan it Aaipop festival.

Back To Top