Skip to content

2021

Wêr’t wy hoopten dat 2020 in ynsidint wie wat betreft in online edysje, kamen wy yn 2021 ferifele út. Ek yn 2021 koenen wy gjin kant út en moast der wat oars betocht wurde. 2020 wie dêrfoar de blaudruk, yn 2021 moast it allegearre wat profesjoneler delsetten wurde. Úteinlik waard it in lAAIvestream fanút de bakermat fan Aaipop sels: De Herbech fan Nylân. Mei ûndersteande artysten waard der úteinlik in geweldich Aaiopgefoel kweekt op Aaipop thús:

 

J.A.N. mei soan

Adri de Boer

Sytse Haima

Sequens

Piter Wilkens

 

Útstjoering weromsjen? Dat kin hjirre!

Back To Top