Skip to content

WAT DOCHT DE WURKGROEP MERAKELS ?

De wurkgroep Merakels organisearret alle jierren yn‘e hjerstfakânsje in Frysktalich berne teater festival mei de namme ‘Merakels’ foar bern fan 4 oant 10 jier.
De doelstelling fan Merakels is it stimulearjen fan Frysktalich berneteater troch bern yn de kunde te bringen mei Frysktalige teaterfoarstellings en artysten. Ek besiket Merakels selskippen oan te setten om (oarspronklik) Frysktalich wurk te meitsjen en út te fieren.

Merakels is in projekt fan de stifting AAIPOP.

Back To Top