skip to Main Content

Voskovs Grodzemos is de ferfanger fan Ald Sear

Spitich genôch kin Ald Sear kommende sneon net spylje. Lokkich ha we hiel snel in ferfanger fine kinnen. Dus sneon ha we gewoan wer fjouwer bands dy't spylje! Bruno Hazzefet BabaLive! Voskovs Grodzemos Oant sneon om 21.00 oere yn de…

Lês fierder

Ferskaat oan bands op Frysktalich Talentstage

Yn de fernijde opset yn gearwurking mei Friesland Pop binne it fjouwer bands dy’t meidogge oan Aaipop der op út – in Frysktalich talentstage. De band ‘Hazzefet’ en de nije trûbadoer fan Fryslân ‘Bruno!’ stride foar in plakje op Aaipop…

Lês fierder

Striptekenaars socht

De fryske muzyk is in soad moaie teksten ryk. Friesland Pop wol in oantal teksten tekenje litte yn in ilústraasje as in strip. At it allegeare slagget, dan binne se op posters fan 2 by 3 meter te sjen op…

Lês fierder

Grutte Nammen op Aaipop 2014!!!

De earste bands binne bekend, de lêste kin noch in plak fertsjinje mei Aaipop der op út. De 27ste edysje fan it Aaipop festival lit net oer har hinne rinne, De Hûnekop, Piter Wilkens, Die Twa en noch trettjin oare…

Lês fierder

Frysktalich Talentstage 8 maart yn Winsum

Hesto mei dyn band noch nea op Aaipop spile? Dit is de lêste kâns om in plakje te fertsjinjen! Foarich jier ha we de earste oanset dien, in gearwurking mei Friesland Pop om nije bands as bands dy't noch nea…

Lês fierder
Back To Top