skip to Main Content

Allerlêste dei fan de online foarferkeap

Wy wurde hast gek fan alle online bestellingen, mar wy helje alles út 'e kast foar hjoed. Lit de servers smoke, ús mailboks ûntploffe en de de postkeamer oeroeren draaie, want allinne hjoed krijst noch de mooglikheid om yn dy…

Lês fierder

Aaipop breidet kaartferkeap út

Ja hear it is slagge! De fêste Aaipopbesikers witte it paad nei de foarferkeappunten wol te finen. De kaarten wurde al massaal ynslein. Der is net tsjin oan te slepen!   Derom ha we in ekstra ferkeappunt regele. Dit kear net yn…

Lês fierder

Aaipop út dyn speakers!

Jaseker! In spesjale Aaipopútsjoering rjocht út de boksen fan dyn radio dyn earen yn! En kinst ek nochris in 'Golden Oldy' winne: in Aaipop CD!   Hoe? Peaskemoandei de radio oan, fanôf 8 oere moarns (jahaa, wekker sette dus...) Frekweensje?…

Lês fierder

It moaie fan Aaipop

Aaipop is nea op de selde datum, peaske ferskoot soms wol in pear wiken. Dit jier is Aaipop betiid. We ha derom by de opset fan it terrein ek koazen foar in smûke yndieling. In moaie rûne tinte, dy ha…

Lês fierder
Back To Top