Ga naar hoofdinhoud

At de sinne oer in lytse moanne no ek ris sa skynt as dizze wiken, dan tekenje wy der foar. Foarich jier wie it glûpende kâld, sa mâl sil it dit jier net gean. Foar ús ek alle reden om it terrein folslein opnij yn te dielen, wer ‘oars as oars’, Aaipop wol net elts jier it selde wêze. Dit jier ha we ek koazen om mei in stoer iepen loft poadium te wurkjen. It poadium is basearre op it Sydney Opera House, hjir lit we de Ynternasjonale ambysje wer sjen!

Back To Top