Ga naar hoofdinhoud

Wolst do graach in rûntsje fan Aaipop? Gean dan nei www.omropfryslan.nl  lês wat berjochten, klik wat yn it rûn en klik op de Aaipop banner ast um tsjin komst, hy bringt dy wer werom nei de Aaipop webstek, sa hast in moai rûntsje fan Aaipop! In protte wille en ferjit net dyn kaartjes yn it foar te heljen, fanôf juster te keap by de Herberch en de Mande yn Nijlân en fansels hjir op www.aaipop.nl!

Back To Top