Ga naar hoofdinhoud

Fansels kinne we it jier net eindigje sûnder foarút te sjen nei 2013. En blikjeskater, dêr is ie dan! It logo wat dit jier op it Aaipop blikje stean sil. Aaipop bestjoerslid Tsjeard Hofstra hat syn kreative ynspiraasje jilde litten mei dit as grutsk risseltaat. No op nei de Fryske top 100 âldjiersdei, it jier letterlik goed útsjonge!

Back To Top