Ga naar hoofdinhoud

Aaipop 2015 sjit moai op, 6 april is it al sa fier. De peasaaikes lizze al yn de winkel, lekker snobje! De line up is folslein rûn, maar dat hâlde we noch eefkes foar ús sels. Wol kin we sizze wa mei docht oan ‘Aaipop der op út yn Theater Tromp te Ljouwert. Dat binne Wytze Hospes, Volk de band, Jacob Laverman en The Upright Bastards. Under it kopke ‘Der op út’ is mear ynfo te finen. Aaipop der op út is op snein 1 maart 2015.

Back To Top