Ga naar hoofdinhoud

Yn de Mande te Nijlân is kommende woansdei in gearkomst om leuke plannen foar Nijlân te betinken, dit yn gearwurking mei it Projekt De Reis van de kulturele Haadstêd 2018. Koart sein: In oantal profesjonals wol sjen wat der yn it doarp libbet en hjir mei de minsken út it doarp in kreatyf projekt fan meitsje. Der is in budget beskikber, mar de Nijlanners binne wol nedich. Koart sein: Oanskowe kommende woansdei!

Back To Top