Ga naar hoofdinhoud

 

It sjit al moai op, fan ‘e jûn sil it bestjoer wer efkes om de tafel om de lêtste saken troch te nimmen. We kinne hast net mear wachtsje. Sneon komt Aaipop wer yn it sicht foar eltsenien mei de earste aksjes. Buorden lâns de dyk en dernei giet it wol hiel hurd.

 

Haldt dizze side mar yn de gaten want ek komme der hieltiid wer mear nammen op te stean. Sa sil tidens de iepening fan de tentoanstelling oer Aaipop yn Tresoar te Ljouwert, Ljoubjr DE band spilje en sil debutearre Jannewietske de Vries ien fan de sprekkers wêze.

 

Op it Aaipop sels sille de Fryske diva’s Griet Wiersma en Anneke Douma it festival opteine as slot akt.

Back To Top