Ga naar hoofdinhoud

Wolst do graach yn moaie fryske klean nei Aaipop? Dan hast gelok! Ien fan ús stipers is www.friese-producten.nl!

www.Friese-producten.nl is in webside mei hast 1000 Fryske artykelen, allegear yn twa dagen by oan de doar besoarche. Klean, plakkers, kado`s, flaggen mar ek de Fryske Dickesville kinst yn de websjop fine. Ast no bestelst krijst 10 % koarting. As koartingskoade brûkst dan: AAIPOP

De koade fulst yn tidens it ôfrekkenjen en is jildich oant en mei 30 april 2012!

Ek kinst fergees de nijsbrief ûntfange: www.friese-producten.nl/nieuwsbrief

 

 

 

 

 

Back To Top