Ga naar hoofdinhoud

Ja hear it is slagge! De fêste Aaipopbesikers witte it paad nei de foarferkeappunten wol te finen. De kaarten wurde al massaal ynslein. Der is net tsjin oan te slepen!

 

Derom ha we in ekstra ferkeappunt regele. Dit kear net yn Nijlân, mar yn… Boalsert.
Eltsenien kin terjochte by de Primera oan de Nieuwmarkt 13. Selde priis, selde kaart, mar dan fanút Boalsert.

 

Foarferkeap priis 15 euro
Oan de doar priis 20 euro

 

Ynslaan dy kaarten dus. .. skeelt dy dochs 5 euro!

Back To Top