Ga naar hoofdinhoud

Doede Bleeker

  In bysûndere man mei in folslein eigen plakje binnen de Fryske muzykwrâld. Hy koe mei hurde taal yn in pear rigels dúdlik meitsje wêr’t hy op doelde. Dit talint sette dizze man yn om muzyk te meitsjen, mar ek…

Lês fierder

AAIPOP DER OP UT OFSEIN

AAIPOP DER OP ÙT ÔFSEIN Spitigernôch giet Aaipop Der op út sneon NET TROCH. Wêr't we oare jierren meardere oanmeldings notearje mochten, bleau it oan no ta by ien. Te min om in noflike harkjesjûn fan nije Fryske muzyk op…

Lês fierder

30 jier yn april 2017? Moai!

It sil jimme net ûntgean wêze?! Aaipop is jierdei dit jier! Foar de 30ste kear hoopje wy wer in protte leuke en gesellige minsken yn Nijlân te meie ûntfangen. En wa jierdei is traktearret! Let op, want no wurdt it…

Lês fierder

Wy sykje dy!

'Der binne mear diken dy oant Nijlân rikke', sa giet it sprekwurd út âlde tiden. Sa kinst dyn freon of freondinne tagge yn ús foarige berjocht. Of joust dy op as frijwilliger?! Krekt as elts jier rint ús festival benammen…

Lês fierder

Sequens winner Aaipop der op ut 2017

Yn 2016 stie dizze band al op papier om mei te dwaan. Dat gong doe spitigernôch net troch, mar ôfrûne snein stie it as in hûs: Sequens. Prachtige Fryske teksten, in sjongeres dy`t kontakt makket mei it publyk: it wie…

Lês fierder

De koartste wei nei Aaipop: Der op ut 2017

Aaipop der op út is al foar de 10e kear it bekerfuotbal fan Aaipop sels: de koartste wei nei in plakje yn ús line-up. Dit jier op in oare lokaasje yn`e provinsje as foarich jier, want wy wolle eltsenien ticht…

Lês fierder

Presintatoaren Aaipop 2017 bekend!

Wy ha by dizze twa wolris faker in baltsje opgoait, mar dit jier happe se einlik ta. De nestoren fan`e Omrop, Fryslâns hope yn bange dagen. It klinkt elke freed wer as in klokje op`e radio. Gurbe hat syn spoaren…

Lês fierder

(W)aaipop al wer foarby, wat wie it wer alderferskuorrendst!

Wat ha wy wer in geweldige edysje fan Aaipop efter de rêch. Troch de hurde wyn wie de wurdgrap waaipop gau berne fansels. Nettsjinsteande dy kâlde wyn hoopje wy dat jimme in geweldige dei hant ha! Wy yn elts gefal wol, gjin nammensweardige rariteiten. Foar ús altyd…

Lês fierder
Back To Top